سنتز پپتید

سنتز پروتئین در واقع به نوعی همان فرایند ساخت پروتئین است. اتصال آمینو اسیدهای مختلف به یکدیگر از طریق پیوندهای آمیدی یا پپتیدی منجر به سنتز پپتید یا در نهایت پروتئین خواهد شد.

پپتیدها به چند دلیل در زیست‌شناسی مولکولی دارای اهمیت ویژه‌ای شده‌اند. اول اینکه پپتیدها اجازه تولید آنتی بادیهای پپتیدی را در حیوانات بدون نیاز به پالایش پروتئین مورد نظر می‌دهند. این شامل سنتز پپتیدهای آنتی‌ژنیکِ پروتئین مورد نظر می‌شود.

قطعه‌های پپتیدی اشاره دارد به قطعاتی از پروتئین که جهت شناسایی کمی یا کیفی یک پروتئین معین استفاده می‌شوند. اغلب این قطعات پپتیدی محصول تخریب آنزیمی یا هیدرولیز جزیی یک پروتئین کامل هستند که در آزمایشگاه در شرایط کنترل شده روی نمونه انجام می‌شوند، اما از تخریب اجزای پروتئینی در شرایط طبیعی و تحت اثر عوامل تخریبی طبیعی نیز می‌توانند ایجاد شوند.

برای سنتز پپتید، شرکت روبین طب گستر با یکی از کمپانیهای بین المللی و بسیار با کیفیت بنام 1st base همکاری دارد، شما می توانید با استفاده از فرم زیر سفارش خود را ارسال و پس از دریافت پیش فاکتور و تائید آن طی مدت زمان مناسب پپتید خود را بصورت لیوفلیزه دریافت نمایید.

لطفا فایل زیر را دانلود نمایید و پس از پر کردن موارد خواسته شده در قسمت زیر آپلود فرمایید.

ستون کناری اسکرول به بالا